Table of Contents

אודות

הלוגו החדש מבוסס על סמלה הראשוני של האוניברסיטה שעוצב בשנת 1954 על ידי זליג סגל ז"ל. הסמל מכיל את האותיות א' ו-ע'. הלהבה שבסמל מהווה ייצוג אוניברסאלי לחינוך ומתייחסת גם להר הצופים. הסמל העדכני, ייחודי ושונה בעולם ההשכלה הגבוהה, מבטא חדשנות ועכשוויות הנובעת ממורשת מבוססת ועשירה. הסמל דמוי הפסיפס בנוי ממרכיבים שונים, שקופים וחופפים. הוא מייצג ריבוי, מגוון רחב, שקיפות ונגישות. אין לשנות את צורתו של הסמל, אין לשנות את הצורות המרכיבות אותו. הצבעוניות הנבחרת היא מוחלטת ואין להחליף את הצבעים, לא בינם לבין עצמם ולא לצבעים אחרים.

השפה החזותית החדשה של האוניברסיטה עוצבה מתוך ראייה רחבה של כלל הגורמים באוניברסיטה, צרכיה הרחבים, היחידות והמשתנים בהם יש להתחשב, אחת המטרות העיקריות של המהלך היא יצירת מראה ייחודי, אחיד וקל לזיכרון ויצירת מערכת חזותית מובהקת שניתן יהיה לזהות בקלות ולהזדהות עימה - מחוץ ובתוך הארגון. 

על מותג האוניברסיטה לשמור על מראה אחיד ועקבי, אך גם מגוון ובר-שינוי, עם גוונים שונים שניתן להתאים בהתאם לצורך, שיאפשר פיתוח, התאמה והרחבה עתידית.

ערכי המותג

מצוינות אקדמית ומחקרית, חדשנות, מורשת, עכשוויות ורעננות, דינמיות ואדפטיביות, נגישות, רב תחומיות ובין תחומיות