השפה הצבעונית

הצבע הינו מרכיב דומיננטי וחשוב בתדמית החדשה של האוניברסיטה. הצבעים הינם בולטים ושונים בנוף האקדמי, ומשדרים רעננות ועדכניות. השימוש הייחודי בצבע נותן עושר ועומק למותג ומראהו. 

על מנת לאפשר מגוון ודינמיות, ישנן חמש סדרות צבע שונות המיועדות לשימושים שונים. כמו כן ישנה חלוקה לפי צבעים אשר ניתן לכתוב עליהם עם טקסט לבן, וצבעים אשר ניתן לכתוב עליהם גם בשחור, כפי שמצוין בדוגמאות המובאות כאן ובספר המותג. 

יש להשתמש בשילובי הצבעים המופיעים כאן בלבד! אין לעשות שילובים אשר לא מופיעים ולערבב בין הסדרות השונות.

סדרה 1: צבע + בז'

ערכי CKMY מפורטים בספר המותג בעמוד 35

סדרה 1 צבע ובז'

סדרה 2:צבע + אפור

ערכי CKMY מפורטים בספר המותג בעמוד 36

סדרה 2: צבע ואפור

סדרה 3: צבעים בוהקים

ערכי CKMY מפורטים בספר המותג בעמוד 37

צבעים בוהקים

סדרה 4: צבעים ניטרליים

ערכי CKMY מפורטים בספר המותג בעמוד 38

סדרה 4 צבעים ניטרליים

סדרה 5: צבעי מונוטון

ערכי CKMY מפורטים בספר המותג בעמוד 39

סדרה 5 צבעי מונוטון