השפה הצורנית

השפה הצורנית

השפה הצורנית מהדהדת את צורניות הלוגו החדש, ומשמשת נדבך חשוב במותג החדש של האוניברסיטה.

הצורות הינן הבסיס לכל השפה הגרפית ולפרסומים השונים.

המבנה הצורני נבנה משני מצולעים העולים זה על זה: הצורה התחתונה, הינה מרובע פשוט אשר פינתו חתוכה.

במקרים רבים צורה זו תשמש כמעין בסיס או רקע תוחם. הצורה העליונה הינה חופשית יותר, פוליגון אשר קודקודיו יוצאים מקצוות הפורמט. צורה זו עולה על הצורה השנייה בשקיפות, ונחתכת באותה פינה. אותה פינה חתוכה משמשת בדרך כלל כשטח סטרילי ללוגו, ועליו יולבש המשולש הלבן

דוגמאות לשפה הצורנית