שילוב שמות היחידות

קיימים יחסים מדויקים למקרים בהם שמות יחידות מופיעות לצד לוגו האוניברסיטה. ניתן להוסיף עד שני שמות של יחידות לצד לוגו האוניברסיטה כאשר היחס בין שתי יחידות אלה הינו יחס של יחידה בתוך יחידה - למשל בית ספר בתוך פקולטה.

לוגו האוניברסיטה יופיע במלואו, כאשר קו מפריד עם רווח קבוע מראש יוצר חוצץ בין השמות השונים. הרווח, שווה לרווח שבין סמל האוניברסיטה לבין הטקסט בלוגו.

בעוד ששורות הטקסט של לוגו האוניברסיטה בשתי השפות מיושרות באורכן זו לזו, במקרים אלה יש להשוות את גובה האות של שם היחידה בעברית ובאנגלית בהתאם לשפה בלוגו (כלומר השורה באנגלית ובעברית לא בהכרח יהיו באורך שווה). 

שילוב שמות היחידות לצד לוגו האוניברסיטה