לוגו האוניברסיטה

מבנה הלוגו

לוגו האוניברסיטה מורכב משני חלקים: סמל וטקסט.

החלקים הללו הינם בלתי נפרדים, ויוצרים יחד את מבנה הלוגו השלם. יש להקפיד להשתמש בגרסאות התקניות של הלוגו כפי שמפורטות בספר המותג בכדי ליצור מותג חזק, עקבי ומנצח.

אין להפריד בין חלקי הלוגו השונים ולפגוע בשלמותו.

שיבושים, תוספות, ויצירת מבנים ללוגו אשר אינם מפורטים בספר מהווים פגיעה חמורה במותג האוניברסיטה העברית.

על הלוגו תמיד להופיע על שטח לבן. אין להשתמש בלוגו הצבעוני על גבי משטחי צבע אשר אינם לבנים.