לוגו אוניברסיטה
לוגו האוניברסיטה

מצגות
מצגות

רקעים לזום
רקעים לזום

תוכנייה לכנס ירו
תוכניית כנס

רולאפ עברית
רולאפים

שלטי הכוונה
שלטי הכוונה לאירועים

דפי מידע רשמי ירושלים
דפי מידע וברושורים בעיצוב רשמי

דפי מידע וברושורים ירושלים
דפי מידע וברושורים

תוכניית לימודים ירו
תוכניית לימודים

דפי יחידה רשמיים ירו
דפי יחידה רשמיים

מודעות דרושים לרשתות
מודעות דרושים לרשתות

דרושים ירושלים
דרישות תפקיד למודעות דרושים

תיקייה למעצב
תקייה למעצב

ספר מותג ומצגת תוצרים
ספר מותג ומצגת תוצרים

ניירות ובעלי תפקידים עבר
ניירות ובעלי תפקידים

 

לוגו אוניברסיטה
לוגו האוניברסיטה

מצגות
מצגות

רקעים לזום
רקעים לזום

תוכנייה לכנס רחו
תוכניית כנס

רולאפ עברית
רולאפים

שלטי הכוונה
שלטי הכוונה לאירועים

דפי מידע רשמי רחו
דפי מידע וברושורים בעיצוב רשמי

דפי מידע וברושורים רחו
דפי מידע וברושורים

תוכניית לימודים רחו
תוכניית לימודים

דפי יחידה רשמיים רחובות
דפי יחידה רשמיים

מודעות דרושים לרשתות
מודעות דרושים לרשתות

דרושים רחובות
דרישות תפקיד למודעות דרושים

תיקייה למעצב
תקייה למעצב

ספר מותג ומצגת תוצרים
ספר מיתוג ומצגת תוצרים

ניירות ובעלי תפקידים עבר
ניירות בעלי תפקידים

 

University logo
University logo

pres
Presentations

רקעים לזום
Zoom Backgrounds

תוכניית כנס אנג
Conference Program

רולאפ אנגלית
Roll ups

שלט הכוונה
Directional signs for events

דפי מידע רשמי אנגלית
Official brochures for publications

דפי מידע וברושורים אנג
Brochures for publications

תוכניית לימודים אנג
School Program

דפי יחידה רשמיים אנג
Official unit pages

hiring
Social Media Job Advertisements

דרושים אנגלית
Job requirements in the job advertisements

Designer Folder
Designer Folder

Brand book and product presentation
Brand book and product presentation

ניירות ובעלי תפקידים אנג
Official papers